Norrtälje

Styrelse

Föreningen Norden Norrtälje

Ordförande
Christian Holm
Tel: 070 550 25 49 0176 145 03
Mejl : [email protected]

Viceordförande
Ann-Charlotte (Lotta) Frödin
Tel: 070 853 55 80
Mejl: [email protected]

Sekreterare
Margit Johansson
Tel: 073 994 21 67
Mejl: [email protected]

Kassör
Birgit Olsson
Tel: 070 275 6517 0176-157 53
Mejl: [email protected]

Ledamot
Sigrid Parman
Tel: 070 329 42 87 0176- 193 43
Mejl; [email protected]

Suppleant
Helena Ekekihl
Tel: 070 738 41 54 0175 614 46
Mejl: [email protected]